Basisscholen weer open per 10 januari 2022

Hieronder leest u een samenvatting van de maatregelen die op De Plataan van toepassing zijn.

Halen/brengen:
- Leerlingen vanaf groep 5 komen zo veel mogelijk zelfstandig naar school.
- Ouders blijven buiten het hek. Het schoolplein (en de school) is alleen toegankelijk voor leerlingen en (ingehuurd) personeel. (Uitzonderingen daargelaten.)*
- Leerlingen van groep 1 t/m 4 verzamelen op de aangegeven plek (zie plattegrond) bij de leerkracht.
- Leerlingen van groep 5 t/m 8 gaan zelfstandig via 'hun ingang'** naar binnen.

** Ingangen voor groepen 5 t/m 8:
Groep 5: De ingang bij groep 1/2-C
Groep 6: De hoofdingang
Groep 7: De ingang tussen groep 3A en groep 3B
Groep 8: Via De Stek

Fysieke veiligheid
- Volwassenen houden onderling altijd (min.) 1,5 meter afstand
- Volwassenen dragen een mondkapje bij het lopen door het gebouw
- Er geldt, voor leerlingen in groep 6 t/m 8, een dringend advies voor zowel zelftesten (twee keer per week) als het gebruik van mondkapjes op de gang. Voor beiden geldt dat deze maatregelen niet dwingend zijn.
- Binnen de school gaan we weer werken met cohorten. We groeperen de leerjaren en proberen het contact met andere leerjaren te beperken.

Algemeen
- * Oudergesprekken worden via MS Teams (of telefonisch) gehouden.
- Vieringen vinden zonder externen plaats (een uitzondering wordt gemaakt voor Sint en Piet)
- Zowel personeel als kinderen blijven thuis bij klachten, tot een negatieve (GGD-)testuitslag is ontvangen. Dit geldt ook voor milde klachten (ook bij snottebellen).
- Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact is besmet is met het coronavirus, gaan alle huisgenoten in quarantaine
- Excursies en uitstapjes gaan voorlopig niet door

Basismaatregelen
Voor zowel leerlingen als onderwijspersoneel is het van groot belang de basismaatregelen te volgen:
- Regelmatig handen wassen
- Binnenruimtes ventileren
- Geen handen schudden

De schooltijden blijven vooralsnog ongewijzigd: 8:30 – 14:00 uur voor alle leerlingen. De deur gaat open om 8:20 uur, zodat de leerlingen om 8:25 uur in de klas zijn. Om 8:30 uur begint de les. 

(Ook) alle andere regels en afspraken blijven gelijk.

Beslisboom (wanneer moet uw kind thuisblijven?)

Met behulp van de zogenoemde 'beslisboom 0 jaar t/m groep 8' kunt u zelf kijken of uw kind naar school mag. Twijfelt u? Belt u dan naar school. 

Ons team is verantwoordelijk voor de gezondheid van alle leerlingen en collega's. Indien nodig wordt u gevraagd uw kind op te halen. Het besluit van de school is hierin leidend.

U vindt de meest recente versie van de beslisboom op: https://www.boink.info/beslisboom