Wij heten u van harte welkom. We hopen dat deze digitale kennismaking u aanleiding geeft om in gesprek met ons te gaan en onze school te komen bezoeken. U kunt dan een rondleiding krijgen waar een en ander wordt toegelicht en uw vragen worden beantwoord. De keus van de basisschool voor uw kind is een zorgvuldige beslissing. In principe bezoekt het kind de komende 8 jaar deze school.

Basisschool De Plataan is een school die openstaat voor alle kinderen, ongeacht hun achtergrond.

 

afb5afb6