Wij zijn sinds augustus 2015 gehuisvest in een nieuw gebouw. Het gebouw kent het concept “brede school”. Het biedt plaats aan onze school, buurtcentrum De Stek, peuterspeelzaal De Vlinder en het consultatiebureau. Ook heeft de bibliotheek een steunpunt en de gemeente Velsen houdt spreekuur in het gebouw.

Inpandig is ook nog een grote sportzaal aanwezig, de Wijkeroogzaal. Overdag krijgen de kinderen van De Plataan hier hun gymlessen. ’s Avonds maken veel sportverenigingen gebruik van de zaal.

We vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien binnen een veilige omgeving waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en een aanbod krijgen dat bij hen past. Daarom werken de kinderen bij de vakken rekenen en wiskunde, technisch lezen, begrijpend lezen en spelling op drie niveaus. Binnen ons onderwijsaanbod hebben we ook ruimte voor kinderen die onder deze 3 niveaus werken of er boven (meerkunners).

afb1afb2