Groeien...
... doen we samen!
Groeien doen we samen

Welkom bij De Plataan, een moderne en professionele basisschool in Velsen-Noord. Een bijzondere school, want onze leerlingen komen uit verschillende culturen. Daardoor leren ze al vroeg dat niet iedereen hetzelfde denkt. Respect voor medeleerlingen en voor andere culturen vinden we op De Plataan heel belangrijk. Want een school is eigenlijk een kleine samenleving, waarin we kinderen voorbereiden op de grote samenleving. Op De Plataan leren we ze om volwaardig en sterk in die samenleving te staan. We bieden een veilige leeromgeving waar kinderen graag naar toe komen om te leren. Ook uw kind heten wij van harte welkom. 

Benjamin Pel & Ilona Zijlstra
directie basisschool De Plataan


Missie De Plataan in beeld
Onderwijsbehoeften Centraal
Gericht op groei en ontwikkeling
Vanuit vertrouwen en in verbinding
Brede doelen
Met en voor elkaar!
Missie De Plataan


Contact

Tel. (8:00 - 15:30 uur):
0251 224074

Mail:
administratie
@deplataanvelsen.nl

Veel ziekte onder personeel. Houd rekening met lesuitval.

Beste ouders, verzorgers,

Momenteel hebben we te maken met erg veel ziekte onder personeelsleden. In combinatie met het (landelijke) personeelstekort lukt het ons helaas niet om te voorkomen dat we u soms moeten vragen uw kind thuis op te vangen. We hebben u hierover regelmatig geïnformeerd via de tijdlijn in Klasbord, in nieuwsbrieven van de schoolbesturen uit de regio en in de schoolgids. 

Op dit moment geldt voor de groepen 3, 4 en 8 dat we u moeten vragen er rekening mee te houden dat uw kind één of meerdere dagdelen thuis moet blijven op donderdag en/of vrijdag.

Morgen puzzelen we verder op de bezetting van donderdag en vrijdag. We streven ernaar u voor 14:00 uur, uiterlijk 16:00 uur, te informeren. Houd u Klasbord goed in de gaten! 

Let op. De pushberichten van Klasbord werken niet op alle telefoons even goed. Kijkt u elke avond in Klasbord en download u voor de zekerheid de nieuwste versie van de app via de appstore van uw telefoon.

Namens het team,

Ilona Zijlstra & Benjamin Pel
Directie De Plataan

Maandagmiddag Team-Ontwikkel-Middag | Leerlingen om 12:00 uur uit

Beste ouders/verzorgers,

Komende maandagmiddag heeft het team van De Plataan een Ontwikkelmiddag. De leerlingen zijn om 12:00 uur uit en lunchen thuis.

We hebben er dit jaar voor gekozen het aantal hele studiedagen/lesvrije dagen te beperken. In plaats van méér hele dagen zijn er dit schooljaar een aantal (les)vrije middagen ingeroosterd. Zo bieden we de leerlingen van De Plataan structuur en zorgen we er samen voor dat (in vergelijking tot hele dagen vrij) meer tijd is om deze dagen met name de basisvakken door te laten gaan.

U vindt alle geplande lesvrije momenten in de Kalender op Klasbord en op onze website via: https://www.deplataanvelsen.nl/Kalender/Vakanties-en-vrije-dagen-23-24

Let op! Tijdens deze vooraf geplande momenten is er geen (nood)opvang in de school mogelijk.

We wensen u een fijn weekend toe.

Met vriendelijke groet,
Namens het team van De Plataan,

Ilona Zijlstra & Benjamin Pel
Directie De Plataan

Hieronder leest u een selectie van de berichten uit onze Klasbord Ouderapp. Ouders van leerlingen van De Plataan lezen, via de app (of online omgeving) alle berichten die bedoeld zijn voor de groep van hun kind(eren)!