Samenwerking met ouders 

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Wij informeren u over de ontwikkeling van uw kind en over activiteiten op school. Een goede samenwerking tussen school en ouders bevordert de ontwikkeling van uw kind, dat is wetenschappelijk bewezen. Om uw kind optimaal de gelegenheid te bieden zich te ontwikkelen verwachten wij het volgende:
U bent verantwoordelijk voor continuïteit in de ontwikkeling van uw kind en zorgt ervoor dat uw kind ononderbroken onderwijs kan volgen. U maakt afspraken voor uw kind buiten schooltijd en beperkt afspraken onder schooltijd. U informeert de school op tijd en telefonisch als uw kind ziek is of om andere redenen niet naar school kan komen.  

Contactmomenten

Het streven is om u zoveel mogelijk digitaal – via Klasbord en e-mail – van informatie te voorzien. E-mail gebruiken we om praktische informatie te delen. Wij vinden e-mail geen geschikt middel om dieper op inhoudelijke zaken in te gaan. Dan geven wij de voorkeur aan persoonlijk contact.
In Klasbord vindt u leuke en belangrijke berichten van de leerkrachten van uw kind(eren) en vanuit de directie van De Plataan. Ook (nieuws)brieven worden met name via Klasbord verstuurd. 

Rapportgesprekken

We geven rapporten mee om u als ouder een zo reëel mogelijk beeld over de ontwikkeling van uw kind te geven. Uw kind ontvangt tweemaal per jaar een rapport; in november en in juli van het schooljaar.