Samenwerking met ouders 

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Wij informeren u over de ontwikkeling van uw kind en over activiteiten op school. Een goede samenwerking tussen school en ouders bevordert de ontwikkeling van uw kind, dat is wetenschappelijk bewezen. Om uw kind optimaal de gelegenheid te bieden zich te ontwikkelen verwachten wij het volgende:
U bent verantwoordelijk voor continuïteit in de ontwikkeling van uw kind en zorgt ervoor dat uw kind ononderbroken onderwijs kan volgen. U maakt afspraken voor uw kind buiten schooltijd en beperkt afspraken onder schooltijd. U informeert de school op tijd en telefonisch als uw kind ziek is of om andere redenen niet naar school kan komen.  

Ouder contactmomenten

Het streven is om u zoveel mogelijk digitaal – via de website en e-mail – van informatie te voorzien. E-mail gebruiken we om praktische informatie te delen. Wij vinden e-mail geen geschikt middel om dieper op inhoudelijke zaken in te gaan. Dan geven wij de voorkeur aan persoonlijk contact. Tweewekelijks verschijnt een informatiebulletin, dit wordt verstuurd via ParnasSys, ons administratieprogramma. We streven ernaar dat alle belangrijke informatie op de website is terug te vinden. Incidentele brieven tussendoor willen we tot een minimum beperken. 

Rapportgesprekken

We geven rapporten mee om u als ouder een zo reëel mogelijk beeld over de ontwikkeling van uw kind te geven. Uw kind ontvangt tweemaal per jaar een rapport; in november en in juli van het schooljaar.