Ouderbijdragen 2023-2024

Ieder schooljaar vragen wij u om vrijwillige ouderbijdragen zodat wij feesten, sportactiviteiten en schoolreisjes kunnen bekostigen. Deelname aan activiteiten is niet afhankelijk van deze bijdrage. Toch hopen we dat alle ouders de bijdragen zullen betalen, want dan kunnen de activiteiten die we voor de leerlingen willen organiseren doorgaan. 
Ook voor de pauzevervanging vragen we een bijdrage. In deze speciale nieuwsbrief leggen we u uit voor welke leerlingen (in welk leerjaar) we welke bijdrage vragen, en hoe u de betaalverzoeken ontvangt. Hiernaast ziet u alvast een voorbeeld van hoe het betaalverzoek eruit gaat zien. Zoals u ziet, kunt u kiezen om ‘Alles in één keer’ over te maken of kiezen om in twee termijnen te betalen. Ook kunt u, als u dit wilt, een extra donatie doen. We verwachten dat u de betaalverzoeken deze of komende week ontvangt. Met vriendelijke groeten,Ilona Zijlstra & Benjamin Pel

Directie De Plataan

U ontvangt per leerling twee betalingsverzoeken:
- Ouderbijdrage voor activiteiten en schoolreisjes (t/m leerjaar 7) óf schoolkamp (leerjaar 8)
- Ouderbijdrage voor de pauzevervanging (alle leerlingen)

Ouderbijdrage voor activiteiten en schoolreisjes (t/m leerjaar 7)


Zoals u in de afbeelding kunt zien vragen we ouders voor leerlingen t/m leerjaar 7 een bijdrage van € 32,50 voor de activiteiten, het schoolreisje en het lidmaatschap van de bus. U kunt zien aan welke activiteiten u kunt denken.

Ouderbijdrage voor activiteiten en schoolkamp (leerjaar 8)

Leerlingen in leerjaar 8 gaan op kamp in plaats van het schoolreisje. Het kamp is vanzelfsprekend duurder dan een schoolreisje. Daarom vragen wij deze ouders een bijdrage van € 85,00 voor de activiteiten, het schoolkamp en het lidmaatschap van de bus.

Ouderbijdrage voor de pauzevervanging (alle leerlingen)

Het tweede bedrag dat wij u vragen is een bijdrage voor de pauzevervanging. Wij vragen een bijdrage van € 50,00. Dit is in verhouding tot de kosten een laag bedrag. In onderstaande afbeelding kunt u zien dat we meer kosten maken dan wij aan bijdragen vragen. Alle kosten die meer zijn dan de ontvangen ouderbijdragen worden uit reguliere schoolmiddelen betaald. Dit geldt natuurlijk ook voor de inzet van eigen personeelsleden die tijdens de pauze op het plein zijn.

Schoolkassa
Het betaalverzoek is afkomstig van De Plataan en/of Schoolkassa van ons administratiesysteem ‘Parnassys’. Mails vanuit ParnasSys worden in de regel naar beide ouders/verzorgers gestuurd. Zodra een ouder een rekening heeft voldaan, wordt deze geblokkeerd. Er is dus geen risico op dubbele betalingen. We zullen een bericht in Klasbord zetten als de mails zijn verstuurd. Soms komt de mail in uw spambox terecht. Houdt u deze ook in de gaten?

Tegemoetkoming gemeente bij minimuminkomen
Gemeenten bieden ouders die leven van een minimuminkomen, de mogelijkheid om een tegemoetkoming te krijgen voor deze kosten. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente: https://www.velsen.nl/indirecte-schoolkosten

Begin oktober, januari en april een herinnering
Ouders die begin oktober, januari en april geen bijdrage hebben gedaan, ontvangen automatisch een ‘herinnering’. Deze is niet bedoeld om u onder druk te zetten. Als er een reden is dat u de bijdrage niet kunt betalen, hebben wij daar begrip voor. Het heeft geen consequenties voor deelname van de leerlingen aan activiteiten die we organiseren.

Waarom dan een herinnering?

Regelmatig vertellen ouders ons dat ze graag herinnerd hadden willen worden aan de bijdragen. Gewoon omdat ze er niet meer aan gedacht hebben of omdat de mails in de spambox kunnen zijn gekomen. Als antwoord op dit verzoek sturen we een paar keer een herinnering als geheugensteuntje. Als u al een bijdrage heeft gedaan, stuurt ‘het systeem’ u geen mail. Er is geen risico op dubbele overboekingen.