Melden van afwezigheid

Indien uw kind door ziekte of een andere reden niet naar school komt, moet u dit doorgeven. We willen uitsluiten dat er onderweg van huis naar school iets gebeurd is of dat het kind spijbelt.

Bij afwezigheid belt u de school voor schooltijd tussen 7:45 uur en 8:20 uur naar 0251 224074.

Na die tijd zijn de leerkrachten al naar hun klaslokaal. De directie of administratie neemt contact met u op als wij geen afmelding van een leerling hebben ontvangen. Alle leerkrachten controleren iedere ochtend of alle leerlingen aanwezig zijn. 

Verzuim van lessen

Afspraken met de tandarts, dokter, ziekenhuis, orthodontist, etc. moeten zo veel mogelijk buiten de lesuren worden gemaakt. Er dient minimaal 1 dag van tevoren een absentiebriefje te worden ingeleverd bij de leerkracht, voorzien van een handtekening van ouders. De absentiebriefjes zijn verkrijgbaar bij de leerkracht of bij de administratie op de eerste verdieping.