Melden van afwezigheid

Indien uw kind door ziekte of een andere reden niet naar school komt, moet u dit doorgeven. We willen uitsluiten dat er onderweg van huis naar school iets gebeurd is of dat het kind spijbelt.

Bij afwezigheid belt u de school voor schooltijd tussen 7:45 uur en 8:20 uur naar 0251 224074!

Na die tijd zijn de leerkrachten al naar hun klaslokaal. De directie of administratie neemt contact met u op als wij geen afmelding van een leerling hebben ontvangen. Alle leerkrachten controleren iedere ochtend of alle leerlingen aanwezig zijn.