Informatie van leerplicht

In de Leerplichtwet staat dat leerplichtige kinderen (5 t/m 17 jaar) de school moeten bezoeken. Verzuim is alleen toegestaan met een geldige reden zoals ziekte van het kind of doktersbezoek. In een aantal bijzondere gevallen is extra verlof mogelijk. (Voor extra informatie zie: Verlof voor religieuze feestdagen, verlof voor extra vakantie, verlof wegens gewichtige omstandigheden, procedure en geen toestemming ...).

Verlof voor extra vakantie