U kunt uw zoon of dochter het hele jaar bij ons aanmelden. Om overzicht te kunnen houden over het aantal leerlingen, adviseren wij ouders om hun kind aan te melden als het ongeveer 3 jaar oud is.

Als uw kind naar peuterspeelzaal De Vlinder gaat, betekent dat niet dat uw kind automatisch op onze school is aangemeld. U moet uw kind zelf aanmelden bij De Plataan.

Om een afspraak voor het inschrijven en/of een rondleiding door de school te krijgen kunt u ons bellen op 0251-224074. U kunt ook het e-mailformulier hieronder invullen en naar ons toesturen. Kunt u het volgende in uw e-mail vermelden:

  1. Naam en geboortedatum van uw kind
  2. Naam ouder(s)
  3. Uw telefoonnummer

Wilt u bij inschrijving een kopie meenemen waarop het Burgerservicenummer officieel staat geregistreerd van uw zoon of dochter. We kunnen, indien gewenst, op school een kopie maken.

Ongeveer een maand voordat uw kind vier jaar wordt, belt de groepsleerkracht bij wie uw kind in de groep komt op om wenafspraken te maken. Nieuwe kleuters kunnen enkele dagdelen komen wennen. Dat kan vanaf de leeftijd van drie jaar en tien maanden.

Zodra uw kind vier jaar is, is het van harte de hele week welkom! Echter, wanneer uw kind in december vier jaar wordt laten we het, vanwege de sinterklaas- en kerstdrukte, in januari starten met het schoolbezoek. Kinderen die eind juni en in juli vier jaar worden starten na de zomervakantie. Deze kinderen nodigen we uit voor de ‘wenochtend’ die voor de zomervakantie gehouden wordt.

We hopen dat uw kind een fijne basisschooltijd heeft op De Plataan.

E-mailformulier

Verplicht veld.

Verplicht veld.

Invalid Input

Beveiligingscode
Ververs Ongeldige invoer