De Medezeggenschapsraad

Op school worden iedere dag grote en kleine beslissingen genomen. Deze beslissingen zijn van invloed op het onderwijs aan de kinderen en op het werk van personeelsleden. Daarom hebben 4 ouders en 4 personeelsleden inspraak op het beleid van de school. Die inspraak is geregeld via de Medezeggenschapsraad.

Belangrijke veranderingen worden door de directie voorgelegd aan de MR. De MR bekijkt of die veranderingen goed en nodig zijn. Pas nadat de MR akkoord gaat, kan de directie de verandering doorvoeren. De MR behandelt zaken van algemene aard, nooit individuele klachten of problemen. In het MR reglement staat precies beschreven wanneer de MR om advies of instemming gevraagd moet worden. Het reglement van de MR vindt u op de website van Stichting Fedra, www.fedra.nl.

Het is voor de OMR (Oudergeleding Medezeggenschapsraad) van groot belang dat de knelpunten door ouders en/of verzorgers schriftelijk worden ingediend, zodat er initiatief kan worden genomen door de MR. Met aantoonbare meldingen kan de MR de directie vragen een knelpunt op te lossen. De MR is per mail bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Leden van de Medezeggenschapsraad

Ouders: Marielle Huijg, Rebecca Barrientos Perez, Tamara Stoffer en Berry Kloes          
Leerkrachten: Gerda Bleeker, Carmen Ojeda Lerma en Arjan van Rijn

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De notulen van de vergaderingen zijn in te zien op de website en bij de voorzitter van de MR. Ieder jaar maakt de MR een jaarverslag. Dit verslag is eveneens te vinden op de website. De voorzitter is bereikbaar via het email adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR)

Onze school is onderdeel van Stichting Fedra. Door de stichtingsdirectie worden besluiten genomen die meerdere of alle scholen aangaan. De notulen van de GMR worden in de vergadering van de MR besproken. In de GMR hebben ouders en personeelsleden invloed op deze besluiten.  

De mevrouw Angelique Kabel vertegenwoordigt onze school in de GMR. De GMR heeft een eigen website: www.gmrfedra.nl. Op de website is onder andere het reglement te downloaden. Op de website van Fedra (www.fedra.nl) zijn de reglementen ook in te zien, ze zijn tevens op school beschikbaar.

afb3afb4