Aan het begin van ieder schooljaar staat de nieuwe schoolgids op de website. Op verzoek kunt u een geprinte versie ontvangen. In de schoolgids staat o.a. beschreven hoe wij ons onderwijs hebben ingericht. Maar ook op heel veel praktische vragen vindt u een antwoord.

Download link:
De Plataan Schoolgids 2018 2019