Kanjertraining

Op De Plataan werken wij volgen de uitgangspunten van de Kanjertraining. Een goed sociaal klimaat is de basis voor een positieve ontwikkeling van kinderen. De bedoeling van het gebruiken van de Kanjertraining is een duidelijk en veilig schoolklimaat te creëren voor de leerlingen, ouders en het team van De Plataan. Meer informatie vindt u op de website van de Kanjertraining (http://www.kanjertraining.nl/).

De Kanjertraining heeft het predicaat “effectief” van het Nederlands Jeugd Instituut en heeft zich in de praktijk bewezen. De lessen gaan uit van een positieve levensvisie; ze zijn toekomst- en oplossingsgericht.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via de veiligheidsvragenlijst vanuit KanVAS. We volgen onze leerlingen op het gebied van hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Hiervoor maken we gebruik van het Kanjer Volg- en Adviessysteem (KanVAS), dat onder meer werkt met leerling-, docenten oudervragenlijsten.
Daarnaast gebruiken we de ‘Vragenlijst Sociale Veiligheid’ van Stichting Kanjertraining (SVSK). Twee maal per jaar vullen de leerlingen van groep 5 t/m 8 individueel en onafhankelijk van elkaar deze lijst in.