Spelen en leren

Het spel is de basis voor elk kind om zich te ontwikkelen. Spelen is voor jonge kinderen leren. In spelactiviteiten leren kinderen de wereld kennen waarin ze leven en bouwen ze de motivatie en vaardigheden op om aan de wereld deel te nemen. Kinderen bevinden zich in een wereld waarin zij van volwassenen leren. Daarom zien onderbouwgroepen er zo aantrekkelijk uit: met echte keukenspullen in de huishoek en echte materialen in de themahoek, zoals bijvoorbeeld bakkersspullen of materialen die bij een winkel passen. Kinderen ontwikkelen zich, doordat zij handelingen naspelen en de taal te gebruiken die bij dit spel hoort. Op deze manier ontwikkelen kinderen bijvoorbeeld de woordenschat. In het spel komen allerlei vaardigheden aan bod.

Leren in groep 3 t/m 8

Vanaf groep 3 ontwikkelen kinderen zich steeds verder naar leerlingen die de wereld om zich heen leren verkennen door een aantal basisvaardigheden te ontwikkelen en toe te passen. Het gaat hier dan met name om vakken zoals taal, lezen en rekenen. Naast deze vaardigheden leren de kinderen nog veel meer zoals schrijven, wereldoriëntatie en burgerschap. In onze schoolgids staat beschreven welke vakken worden aangeboden en hoeveel tijd aan het onderwijs wordt besteed.