Personeel

Op De Plataan hebben we 17 groepen, waarvan 5 kleutergroepen. De leerjaren 3 t/m 8 hebben elk twee groepen per leerjaar. De leerlingen en leerkrachten worden ondersteund door onderwijsassistenten en leerkracht-ondersteuners, de zorgcoördinator en vakleerkrachten bewegingsonderwijs. De secretaresses, een conciërge en de directie maken het team compleet.

De ouders van onze school worden jaarlijks via Klasbord geïnformeerd over de groepsindeling. Hierin leest u welke leerkrachten (in de basis) er in de groepen werken en welke leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten er aan de 'bouwen' verbonden zijn. 

Het ondersteunend personeel bestaat uit de volgende functies en personen:

Directie  Ilona Zijlstra
Zorgcoördinatoren    Mae Schilling
Bianca Zuijdam
Secretaresses     Linda Egberts
Sandra Geldermans
Conciërge Monique Hendriks