Personeel

Op De Plataan hebben we 16 groepen, waarvan 4 kleutergroepen. Alle leerjaren daarboven hebben twee groepen. De kinderen en leerkrachten worden ondersteund door onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners, de zorgcoördinator en vakleerkrachten bewegingsonderwijs. De secretaresses, een conciërge, een facilitair medewerker en de directie maken het team compleet.

In het team van leerkrachten zijn een aantal specialistische leerkrachten:
taalspecialist, specialist Kanjertraining, specialist Jonge Kind, rekenspecialist en bouwleiders.