Stichting Fedra 

Onze school is onderdeel van Stichting Fedra in Beverwijk. Stichting Fedra is het bevoegd gezag van onze school. De stichting beheert elf basisscholen in de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen. 

De bestuurlijke bevoegdheden liggen in handen van het college van bestuur van Fedra. Het college van bestuur wordt gevormd door mevr. Yvonne Rozeman en mevr. Irene Koning. De raad van toezicht oefent toezicht uit op het beleid dat het bestuur voert. 

De directeuren van de elf scholen vormen samen het directieberaad. Dit beraad vergadert bijna wekelijks over beleidsmatige zaken en de uitvoering van vastgesteld beleid. De directeuren wisselen kennis, ervaringen en opvattingen uit, volgen gezamenlijk scholing en adviseren het bestuur.

Elke school van Fedra is zelfstandig. De directeur is verantwoordelijk voor het onderwijskundig, organisatorisch, financieel, materieel en personeelsbeleid van de school.

Adresgegevens van de stichting:
Stichting Fedra
Antillenstraat 21
Postbus 1148
1940 EC  Beverwijk

Telefoon 0251 217101
Website www.fedra.nl 
E-mail: info@fedra.nl

De scholen van Fedra vindt u op: https://www.fedra.nl/Scholen